Dusios ežeras

Dusia – ežeras Lazdijų rajono teritorijoje, Šešupės ir Dovinės baseine, Metelių regioniniame parke, 6 km į pietus nuo Simno, 1 km į pietvakarius nuo Metelių, didžiausias pietų Lietuvos ežeras, trečias pagal dydį Lietuvos ežeras.

Dusios ežerasDusios ežero geografija:

  • Dusios plotas 2334 ha, trečias pagal dydį Lietuvos ežeras.
  • Ežero ilgis iš vakarų į pietryčius 8,4 km,
  • Didžiausias plotis 4,2 km.
  • Ežero šiauriniame gale yra siaura Kojos įlanka.
  • Paviršiaus altitudė 106,35 m.
  • Didžiausias gylis 32,6 m ežero vidurinėje dalyje, vidutinis gylis 15,4 m.
  • Ežeras užima ledo luisto daubos vakarinę dalį, be Dusios šioje dauboje susidarė Metelio ir Obelijos ežerai.

Dusios ežero baseino plotas 107,8 km². Kranto linijos ilgis 21,6 km. Krantai daugiausia žemi, lėkšti, su terasomis, smėlingi, tik vakariniai ir šiaurės vakarų krantai aukšti, priemolingi.

Dusios ežerą supa daugiausia dirbami laukai, pietrytiniame krante tarp Dusios ir Metelio auga pušynas, šiaurės rytiniame krante - mišrusis miškas, o šiaurės vakariniame krante - pievos. Ežero šiaurinėje dalyje, netoli Kojos įlankos, yra 0,05 ha sala.

Į Dusią įteka Sutrė (pietuose, iš Babrų ežero), Šventupė (pietvakariuose, iš Šventežerio), Pryga (šiaurės vakaruose). Iš Kojos įlankos į Simno ežerą išteka Spernia, prie ištakos 1972 m. įrengtas šliuzas reguliatorius, ežero vandens lygis pakeltas apie 0,4 m. Pratakumas 6 %.

Dusios pakrantėje yra platus, 50–200 m pločio smėlingas atabradas, jis užima apie 12 % viso ežero ploto. Giliau dugne - įvairus molis ir dumblas, smėlinga ir dumblinga gėlavandenė klintis. Dugno nuosėdų storis 7,6 m.

Dusia priklauso labai lėtos vandens apykaitos ežerų grupei, vanduo atsinaujina kas 15 m. Augalų daugiausia Kojos įlankoje, jos pakraščiuose ištisinę juostą sudaro meldai ir nendrės, dugną dengia maurabraginiai dumbliai, plūdės, plunksnalapės, elodėjos, aštriai. Iš viso ežere auga 57 rūšių augalai.

Dusios ežere sugaunama 18 žuvų rūšių: lydekos, ešeriai, kuojos, seliavos, karšiai, karosai, lynai, raudės, aukšlės, meknės, pūgžliai, šližiai, stintos, vėgėlės, unguriai, gružliai, kirtikliai, dyglės. Taip pat ežere gyvena reliktiniai moliuskai Pallasea quadrispinosa ir Mysis oculata relicta.